سعید پندوش — لالایی خورشید
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠

شهاب الدین هاشمی — من ایرانیم
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠

محمد حشمتی — پرچم ایران وطنم
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠

محمدابراهیم خدابخشی — ایران
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠

جمشید عزیزخانی — گل گریه
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠

محسن نوروزی — ماه رحمت
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠

ستار سهرابی — ماه مهربون
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠

علی اصحابی — شهر خرم
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠

علی ملک لو — جوانی
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠

مهیار شادروان — یاد معلم
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠

محسن داداشی — بین الحرمین
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠

حمید جمالی نیک — ارتش ایران
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠