# تصویر عنوان توضیحات تاریخ
۱ نشست خبری جشنواره ی ملی نماهنگ فجر دوشنبه 9 مهر 1397
۳ فراخوان جشنواره بین المللی نماهنگ فجر ﺳﻪشنبه 10 مهر 1397
۵ بررسی آثار جشنواره شنبه 1 دی 1397
۷ کمیته اولیه بررسی آثار ارسالی به جشنواره ملی نماهنگ شنبه 1 دی 1397
۹ آغاز بررسی نهایی آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره ملی نماهنگ ﺳﻪشنبه 18 دی 1397
۱۱ دومین جلسه بررسی آثار جشنواره ملی نماهنگ دومین جلسه بررسی آثار با حضور آقایان دکتر خیامی، حسین پرنیا، مهدی گروسی، رضا ملکوتی، امیر بکان، حمیدرضا نوربخش و علیرضا غفاری چهارشنبه 19 دی 1397
۱۳ مراسم تکریم و معارفه ریاست دفتر موسیقی و سرود شنبه 4 خرداد 1398