# عنوانتصویرخوانندهشاعرآهنگ سازتنظیم کنندهتوضیحاتتاریخ
۱ هوا دلپذیر شد ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۰۲:۲۶ ب.ظ
۲ به لاله در خون ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۰۲:۲۱ ب.ظ
۳ بوی گل سوسن ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۰۲:۱۹ ب.ظ
۴ با هم بهرام نازمهرنادر طاهری رستمی ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۰۹:۳۴ ق.ظ
۵ چهل فصل همصدایی هامون هاشمیمصطفی محدثی خراسانیحسن فراهانی ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۰۹:۲۴ ق.ظ