# عنوانتصویرخوانندهشاعرآهنگ سازتنظیم کنندهتوضیحاتتاریخ
۱ با هم بهرام نازمهرنادر طاهری رستمی ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۰۹:۳۴ ق.ظ
۲ چهل فصل همصدایی هامون هاشمیمصطفی محدثی خراسانیحسن فراهانی ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۰۹:۲۴ ق.ظ
۳ چهل سال است هامون هاشمیغلامحسین نخشبی ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۰۹:۱۸ ق.ظ
۴ ایران ملی پوریا زینعلیپوریا زینعلی ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۲:۰۹ ق.ظ
۵ سرو چهل ساله محسن نوروزیمریم میرفیضیمهرداد حمیدی ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۱:۵۸ ق.ظ