# عنوانتصویرهدر خبرخلاصه خبرتاریخ
۱ دومین جلسه بررسی آثار جشنواره ملی نماهنگ- ۹۷/۱۰/۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۰۱:۳۱ ب.ظ
۲ آغاز بررسی نهایی آثار جشنواره ملی نماهنگ - ۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۲:۲۴ ق.ظ
۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۰۳:۱۶ ب.ظ
۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۱:۳۸ ق.ظ
۵ اولین نشست خبری جشنواره نماهنگ فجر ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۰:۲۳ ق.ظ