شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنابر پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی ۱۸ تیر را به عنوان روز رسمی ادبیات کودک و نوجوان در کشور اعلام کرده است. روزی که  مقارن بود با روز درگذشت مهدی آذریزدی نویسنده و بازنویس خوب کشورمان در سال ۱۳۸۸و این روز از سال ۱۳۹۲در تقویم رسمی کشوربه عنوان "روز ادبیات کودک و نوجوان" ثبت شد.

اما از آنجا که پیشنهاد این روز در بهمن ماه ۱۳۸۹توسط بنیاد مهدی آذریزدی در یزد مطرح شده بود تا نامگذاري اين روز فرصتي باشد براي پرداختن به جايگاه آذريزدي در كشور در مقام  یک نويسنده و بازنویس ادبيات كودك و نوجوان ایران، عملا روز ادبیات کودک و نوجوان به روز بزرگداشت زنده یاد مهدی آذریزدی تبدیل شد .


برای نظر دهی باید وارد سیستم شوید. ورود