حبیب الله بدیعی
از آثار ممتاز بدیعی می توان به باز نوازی قطعه های زنگ شتر، بهار مست، سامانی و زردملیجه اثر استاد ابوالحسن صبا و همنوازی ها با صدای محمود خوانساری

برای نظر دهی باید وارد سیستم شوید. ورود