محمد بهارلو
محمد بهار لو، نوازنده و معلم برجسته ویولون در موسیقی ایران است وی شاگرد كارل یان زوبك و محمد بحرینی پور ، با آموزشهایی از ابو الحسن صبا ، علی اكبر شهنازی و استادان دیگر بود . از آثار وی كتابهای « آموزش موسیقی ایران » برای ویولون و «شناخت فرم های موسیقی ایرانی » می باشد. وی مؤسس قدیمی ترین كلاس آموزش موسیقی در این زمان بود.

برای نظر دهی باید وارد سیستم شوید. ورود