رضا وحدانی
رضا وهدانی، نوازنده و معلم تار و شاگرد علی نقی وزیری و علی اكبر شهنازی بود . از كارهای وی می توان به اركسترها و هنر آموزی تار در هنرستان موسیقی ملی نام برد. اثر چاپ شده از وی « ردیف سازی موسیقی ایران »می باشد.

برای نظر دهی باید وارد سیستم شوید. ورود