مرتضی محجوبی
مرتضی محجوبی نوازنده پیانو، نواساز و شاگرد محمود مفخم الممالك ، حسین خان اسماعیل زاده و حسین هنگ آفرین بود او دارای شیوه های ممتاز در نوازندگی ، بداهه سرایی و ساخت آثاری در قالب پیش در آمد، تصنیف و رنگ می باشد. از آثار وی می توان به كاروان، نوای نی، چه شبها، من از روز ازل ترانه ها، تكنوازی و… اشاره كرد . از شاگردان او : آذر میدخت ركنی، منوچهر صانعی.

برای نظر دهی باید وارد سیستم شوید. ورود