اسماعیل امینی
اسماعیل امینی سال 1342 در تهران محله‌نازی آباد، متولد شد. او دارای مدرك كارشناسی ارشد ادبیات فارسی است. اولین تجربیات ادبی خود را در سنین نوجوانی با شعر گفتن و همكاری با مطبوعات آغاز كرد.او مدرس دانشگاه آزاد، مسئول واحد ادب و هنر فرهنگسرای بهمن، مدیر آموزش دفتر شعر جوان و نویسنده ستون نیشتر روزنامه جام جم است. او همكاریهایی نیز با مركز آفرینشهای ادبی كانون پرورش فكری، نهاد رهبری دانشگاهها، كتاب ماه ادبیات و فلسفه و مطبوعات مختلف داشته است. یكی از موقعیتهای او كسب رتبه اول بخش تحقیق در جشنواره بین‌المللی طنز به خاطر كتاب جلوه‌های طنز در مثنوی می‌باشد.

برای نظر دهی باید وارد سیستم شوید. ورود