آرمیک دشچی زاده
«آرمیک دشتچی زاده» مشهور به «آرمیک» در تبریز به دنیا آمد اما در کودکی با خانواده اش به تهران آمده و در محله دروازه دولت و سپس خیابان گرگان (نامجوی فعلی) ساکن شدند. مادر آرمیک سرپرستار بیمارستان پارس بود. او پدرش را در سه ماهگی در حادثه تصادف رانندگی از دست داد و بعدها برادر وی نیز در حادثه رانندگی دیگری درگذشت! آرمیک نواختن گیتار را از شش سالگی و نزد استاد بزرگ گیتار آن زمان ایران یعنی «مجتبی ثابتی مقدم» آغاز کرد. وی همیشه در زیرزمین خانه شان به تمرین گیتار می پرداخت و هم زمان با تمرینات از محضر اساتید آن دوران هم بهره می برد به طوری که در سن دوازده سالگی دوره «سلفژ رودولف» را به پایان رسانید! آرمیک در نوجوانی در مراسم مختلف شرکت کرده و گیتار می نواخت. وی در دهه پنجاه خورشیدی نواختن گیتار در موسیقی پاپ ایرانی را آغاز کرده و در کنار افرادی نظیر «واروژان» استعداد وافر خویش در زمینه نوازندگی را نمایان ساخت.

برای نظر دهی باید وارد سیستم شوید. ورود